X

Condomwise

Het gebrek aan toegang tot seksuele voorlichting veroorzaakt veel leed dat eenvoudig voorkomen had kunnen worden. Dit project moet er toe leiden het aantal nieuwe HIV/SOA infecties en ongewenste zwangerschappen te verminderen door middel van seksuele voorlichting en het verstrekken van gratis condooms. 

Dit project richt zich op 4 thema's: SOA's, ongewenste zwangerschappen, HIV/AIDS en voorbehoedsmiddelen. In de thematische workshops leren deelnemers wat een gezonde seksuele levensstijl is en worden gratis condooms verstrekt.

DOEL

Het verminderen van HIV/Soa’s/ongewenste zwangerschappen (en diens malafide uitgevoerde aborties) en tegelijkertijd het seksuele zelfvertrouwen van onder andere prostituees, homoseksuelen en straatjongeren versterken door (seksuele) voorlichting en het aanbieden van condooms in gratis toegankelijke workshops. Dit alles in Kampala, Oeganda.

VOOR WIE?

De workshops zijn toegankelijk, maar we richten onze aandacht vooral. op kwetsbare groepen: prostituees, homoseksuelen, school jongeren, straatkinderen, mensen uit buitenwijken en eilandbewoners die niet of nauwelijks scholing hebben gekregen in de thema’s die wij behandelen.
Ook hebben we een distributiepunt in het overheidsziekenhuis waar patiënten gratis deel kunnen nemen aan het Condomwise project. Elke dag lopen hier zo’n 300 mensen langs.

WAAROM?

Het gebrek aan toegang tot seksuele voorlichting veroorzaakt veel leed dat eenvoudig voorkomen had kunnen worden. Dit project moet er toe leiden het aantal nieuwe HIV/SOA infecties en ongewenste zwangerschappen te verminderen door middel van seksuele voorlichting en het verstrekken van gratis condooms. Daarbij moet de kennis zelfvertrouwen vergroten, zodat mensen beter keuzes kunnen maken en hiervoor op kunnen komen.

jden zelden gebruikt. Bij ongewenste heeft een prostituee in Oeganda niet veel te kiezen: abortus is verboden en er zijn nauwelijks mogelijkheden voor adoptie. Daarom gebeuren er nog steeds veel slecht uitgevoerde abortussen waarbij vrouwen vaak overlijden of ernstig letsel oplopen. Als ze naar

Seksuele voorlichting is minimaal in Oeganda en als deze gegeven wordt is deze voornamelijk gericht op het religieuze moreel; geen seks voor het huwelijk. Sinds enkele jaren wordt condoomgebruik middels het ABC (Abstinence, Be faithful, use Condoms) gepromoot, maar uit onderzoek blijkt dat nog steeds meer dan de helft van zwangerschappen in Oeganda ongepland zijn en dat:

-           de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun  1e kind krijgen 18,9 jaar is

-           het gemiddeld aantal kinderen per ouder 6 kinderen is

-           slechts 30 % van de bevolking anticonceptie gebruikt (in Nederland 69%).

Te veel zwangere vrouwen sterven tijdens de bevalling en (een zelfs groeiend aantal) sterft ten gevolge van onveilige abortussen. Volgens de wet mag abortus slechts in enkele bijzondere gevallen uitgevoerd worden (verkrachting en in geval van HIV besmetting), maar omdat de regels niet duidelijk zijn, durven veel artsen het risico in geen geval te nemen.

Hierdoor zoeken vrouwen hun toevlucht in onveilige methodes/tradities als het drinken van bleek, wasmiddel of giftige substanties gemaakt van bladeren/kruiden, zuur over hun buik heen gooien en sommigen laten in malafide klinieken onopgeleide artsen de foetus op gruwelijke wijze verwijderen.

Na deze illegale en onveilige abortussen moeten vrouwen dikwijls naar een overheidsziekenhuis wegens complicaties, waar ze vervolgens als criminelen behandeld worden en een gevangenisstraf riskeren.

HOE?

Condomwise bestaat uit 2 projecten: de workshops en distributie centra waar condooms en informatie gratis versterkt wordt.

De workshops worden georganiseerd door de Oegandese Condomwise projectmedewerkers in zowel Engels als lokale taal Luganda. De 4 thema's worden besproken in welke vorm is afhankelijk van de doelgroep. We gebruiken ook de train-de-trainer methode waarin mensen die de workshop volgen getraind worden om zelf de kennis verder te verspreiden in hun omgeving.Zo verspreidt de kennis zich als een olievlek over het land.door seksuele voorlichting te geven en condooms te verstrekken.

Daarnaast hebben we een centraal punt in het grootste overheidsziekenhuis van Oeganda waar elke dag ongeveer 300 mensen langs lopen. Daarbij zijn er Condomwise trainers die veldwerk doen en 's-avonds de straten van Kampala op gaan om pimps en prostituees te ontmoeten om ze voorlichting en condooms te geven. Elke dag bereiken we dus een grote groep mensen op laagdrempelige wijze. Ook hebben wij een goed netwerk met artsen en verpleegkundige die deze vrouwen wel willen behandelen op een veilige manier. Ook mensen die homoseksueel zijn willen zij behandelen, terwijl dit niet gebruikelijk is in Oeganda.

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om ons te assisteren in Oeganda en die mee willen denken hoe wij ons programma kunnen uitbreiden en verbeteren. Professionals die expertise hebben op het gebied van seksuele voorlichting en in contact willen komen met onze project medewerkers die werkzaam zijn in de afgelegen gebieden van Oeganda zijn erg welkom. Daarnaast hebben we condooms nodig. Heel veel condooms!

Voor dit project hebben we een aantal folders laten maken die gebruikt kunnen worden tijdens workshops, en die verspreid kunnen worden in en rond Kampala. Bekijk ze door op de links hieronder te klikken.

Ambities

We hebben momenteel een klein kantoortje, maar geen eigen workshop ruimte. Als we genoeg financiële middelen hebben zullen we een eigen gebouw bezitten waar er genoeg ruimte is om workshops te houden en bijvoorbeeld thema avonden te organiseren. We gaan proberen om in de toekomst  onze distributiecentra te vermenigvuldigen zodat er in elke risico gebied (zoals prostitutie wijken en achterstands-buurten) gebied ’s-nachts bemand is met condooms en referentie materialen. We zouden ook graag ons team uitbreiden met vrijwilligers die het leuk vinden om ons te assisteren in Oeganda en zijn ook nog op zoek naar professionals die expertise hebben op het gebied van seksuele voorlichting en in contact willen komen met onze project medewerkers die werkzaam zijn in de afgelegen gebieden van Oeganda.

donate

Leave a Reply

contact

Je kunt contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen

Address:
Kyebando, Gayaza road opposite Elisa road
P.O Box 34839
Kampala, Uganda


steun
nnina olugero