X

Health Care

 • October 20, 2015
 • By lodekulik
 • Comments Off on Health Care
 • in

Workshops gericht op de thema’s: gezonde voeding, veel voorkomende ziektes (bijv. Malaria, HIV, TB, diarree, gele koorts) en zwangerschap en abortus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een medisch netwerk om mensen naar de juiste artsen te kunnen verwijzen. Daarnaast is dit project gericht op het verbeteren van de huidige overheidsziekenhuizen en gezondheidscentra daar deze vaak zeer slechte zorg bieden.

DOEL

De resultaten van corruptie door overheidsartsen, de levensbedreigende vormen van illegale abortus en het algehele gebrek aan voldoende goede artsen, maakt dat het niet mogelijk blijkt om op tijd een diagnose en behandelplan op te stellen voor iemand die hulp nodig heeft. Wij willen daarom een rol spelen in het vereenvoudigen van de weg naar goede en gratis gezondheidszorg voor onze doelgroep. Veel van de bestaande zorgcentra's ontstaan vaak uit corruptie, een makkelijke inkomsten bron. We selecteren die niet corrupte zorgcentra en helpen hun door het delen van kennis en materialen. Vervolgens linken wij de patienten aan de zorgcentra.

Daarnaast handelen we vanuit de 'voorkomen is beter dan genezen' gedachte en geven we gratis workshops in achterstandswijken en op scholen. Deze workshops geven eerlijke en duidelijke informatie over de meest voorkomende ziektes; hoe ze te voorkomen, te herkennen en wat vervolg stappen zijn.

VOOR WIE?

De mensen die wij met dit project willen bereiken, zijn:

 • Wijkbewoners die dringend medische hulp nodig hebben, maar dit niet krijgen
 • Minderheden, zoals prostituees
 • Zieke kinderen en kinderen die een groot risico lopen om ziek te worden
 • Tieners
 • Zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen

WAAROM?

Toegang tot gezondheidszorg in Oeganda is moeilijk en niet vanzelfsprekend.

In samenwerking met het Ministerie van Gezondheid heeft de overheid de toegang tot gezondheidszorg de laatste jaren verbeterd door de zorg te decentraliseren. Het systeem is nu uitgebreid naar de laagste niveaus, de gemeenschappen. Health Center I is de kleinste vorm van gezondheidszorg beschikbaar in de gemeenschap. Health Centers II, III, IV tot aan regionale en zelfs nationale ziekenhuizen zijn nu beschikbaar. Echter, enkele aspecten maken dat nog steeds veel mensen geen toegang kunnen krijgen tot deze vormen van gezondheidszorg:

 • Er zijn te weinig artsen om invulling te geven aan het systeem en voldoende klinieken te openen.
 • In een district met verschillende steden en tal van rurale dorpen zijn er slechts enkele klinieken. De afstand is dus gewoonweg te groot voor veel mensen om een kliniek te bereiken.
 • Van overheidswege is de gezondheidszorg gratis, maar mensen moeten wel hun medicijnen zelf kunnen betalen. De meeste mensen kunnen dit niet. Ook zijn er veel medische dienstverleners die patiënten toch laten betalen voor de ‘gratis’ gezondheidszorg die zij verlenen.
 • Volgens de wet is een abortus in enkele gevallen legaal, bijvoorbeeld in het geval van verkrachting en HIV-besmetting. Maar, omdat de regelgeving hieromtrent erg vaag is, durven de meeste artsen het niet aan om daadwerkelijk een abortusprocedure uit te voeren. Vrouwen zien zich daarom gedwongen te kiezen voor onveilige methodes van aborteren, zoals het drinken van bleek of gif, of door zuur over hun buik te gieten. Veel vrouwen kiezen ook voor vage klinieken waar onopgeleide artsen een abortus uitvoeren op de meest gruwelijke manieren. Na dit doorgemaakt te hebben, moeten vrouwen vaak uit pure noodzaak alsnog naar een reguliere overheidskliniek of -ziekenhuis om de gevolgen van hun abortus te laten behandelen.  Aldaar worden de vrouwen als criminelen behandeld en riskeren zelfs gevangenisstraf voor het laten uitvoeren van een illegale abortus.

HOE?

Identificatie van de meest behoeftige wijkbewoners

Lokale leiders, leerkrachten en maatschappelijk werkers worden geconsulteerd om te komen tot een overzicht van mensen die dringend medische zorg nodig hebben. vrouwen en kinderen onder de vijf jaar zijn een prioriteit.

Het linken van de wijkbewoners met klinieken die goed en eerlijk zijn

Wij gaan op zoek naar klinieken een goede kwaliteit van gezondheidszorg nastreven en die gratis, of in bepaalde onvermijdelijke gevallen, betaalbaar zijn. Met deze klinieken vormen wij een netwerk. Mensen uit de gemeenschap met uiteenlopende medische behoeften, kunnen terecht bij één van de klinieken uit dit netwerk.

Het opzetten van gezondheidsvoorlichting op scholen en in gemeenschappen

De gemeenschap, via sessies op de scholen, maar ook elders in de wijk, krijgt voorlichting over o.m. Eerste Hulp, symptomen en het voorkomen van bepaalde ziekten, zoals SOA’s, maar ook hoe hygiëne, gezonde voeding en een gezonde levensstijl een rol speelt bij het voorkomen van bepaalde ziekten. Ook willen we benadrukken wat de gevolgen kunnen zijn van traditionele vormen van gezondheidszorg of van onopgeleide artsen en  hoe deze te herkennen.

Training over malaria en het gebruik van muggennetten

Risicogroepen krijgen een gratis muggennet (klamboe) en voorlichting over hoe deze consequent en effectief te gebruiken. Tot de doelgroep behoren o.m. zwangere vrouwen en moeders met kinderen.

Het opkomen voor de rechten van minderheden op kwalitatief acceptabele gezondheidzorg

Dit project wordt een platform voor het opkomen van het recht op fatsoenlijke en gratis gezondheidszorg, specifiek voor gemarginaliseerde groepen. Prostituees bijvoorbeeld, worden door de politie lastiggevallen en uitgesloten van gemeenschappelijke diensten, zoals gezondheidszorg. Alhoewel we zeker niet de activiteiten van o.m. prostituees ondersteunen, erkennen we wel, en komen op voor, het recht van deze groepen op gezondheidszorg en het recht op ondersteuning om dergelijke beroepen te laten vallen en te kiezen voor een ander, maatschappelijk constructiever, beroep.

Beoogd resultaat

Door onze interventie in de toegankelijkheid van goede en gratis gezondheidszorg in de wijk Kyebando e.o. bereiken wij de volgende resultaten:

 • Een netwerk van ‘eerlijke’ medische hulpverleners, die gratis medische zorg verlenen en werken volgens moderne medische normen.
 • Meer mensen, met name kwetsbare groepen zoals de armste mensen, zwangere vrouwen en kinderen en prostituees, gaan naar moderne en eerlijke klinieken, waar de zorg gratis is; hierdoor zal er een daling zijn in de algehele sterfte en specifiek de moeder- en kindsterfte;
 • De gemeenschap krijgt voorlichting over de gevolgen van traditionele vormen van gezondheidszorg en hoe men een slechte kliniek kan herkennen.
 • Hierdoor zal er een daling zijn in het aantal slechte medische behandelingen en behandelingen van complicaties van slechte abortussen.

 

contact

Je kunt contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen

Address:
Kyebando, Gayaza road opposite Elisa road
P.O Box 34839
Kampala, Uganda


steun
nnina olugero