X

Get Up, Stand Up

Get up stand up verwijst naar Bob Marley’s nummer: “get up, stand up, stand up for your rights.”Middels dit project leren wij mensen voor zichzelf op te komen en maken we hen bewust van de schade die anderen hen kunnen toebrengen. Intimidatie en ongewenste intimiteit zijn nog steeds aan de orde van de dag. Kinderen en kwetsbare vrouwen worden gedwongen dingen te doen die schadelijk zijn voor hun lichaam en geestelijk welzijn.

DOEL

  • Het versterken van kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen. Door middel van fysieke en emotionele vaardigheden vergoot het zelfvertrouwen en het gevoel van veiligheid.
  • Het voorkomen van:

-(seksuele) intimidatie, verkrachting en misbruik
- huiselijk geweld
- gedwongen commercieel seks/ pornografie
- incest
- geweld jegens een bepaald geslacht
- kinderverwaarlozing/misbruik

  • Het bieden van hulp aan mensen getroffen door de bovenstaande categorieën door middel van psychologische begeleiding en medische hulp indien nodig.

VOOR WIE?

Dit project is toegankelijk voor allerlei soorten mensen in Uganda. We hebben echter een speciale focus op kwetsbare jongeren, (straat) kinderen, vrouwen, mensen in de commerciële seksindustrie, getraumatiseerde mensen en mensen in achtergestelde en/of stedelijke gebieden.

WAAROM?

In de laatste paar jaren heeft de Ugandese regering nieuwe wetten aangenomen die gericht zijn op het beschermen van mensen. Verkrachting, intimidatie en discriminatie jegens HIV/AIDS patiënten is nu illegaal.

In werkelijkheid heeft men geen echte veranderingen gezien sinds het invoeren van deze wetten. Ondanks de “Marriage and Divorce Law” uit 2009 hebben vrouwen na een scheiding nog steeds geen recht op hun eigendommen en zal de politie na een melding van huiselijk geweld nauwelijks het standpunt van de vrouw in achting nemen.

Door deze situatie is het onmogelijk dat vrouwen een gelijkwaardige positie hebben ten opzichte van mannen. Vrouwen hebben vaak ook weinig voorbeelden of rolmodellen die hen leren voor zichzelf op te komen. Daarnaast is er geen wet die kindermisbruik verbiedt en daarmee blijft deze kwetsbare groep onbeschermd.

De ‘Country Report on Human Rights Practices van 2012’, onderzocht en geschreven door de Amerikaanse overheid onthult dat de nieuwe wetten geen bescherming bieden:

-       In 2011 zijn in heel Oeganda (30 miljoen inwoners) maar 520 verkrachtingen gemeld, 269 daarvan werden daadwerkelijk onderzocht.
-       In datzelfde jaar zijn er 181 gevallen van huiselijk geweld gemeld.
-       70 procent van de vrouwen gaf aan slachtoffer te zijn huiselijk geweld door hun partners, 17% zijn verkracht en 10% werd wettelijke bescherming geweigerd/ politieke rechten ontzegd.

Get Up, Stand Up zet zich in om deze mensen te helpen en leed te voorkomen. Veel Oegandezen kennen hun eigen rechten niet en zijn niet bewust van het feit dat anderen misbruik van hen kunnen maken. Vervolgens missen ze de vaardigheden om op een veilige manier voor zichzelf op te komen.

HOE?

Ons programma ondersteunt mensen zowel mentaal als fysiek.

Mentaal door het verbeteren van communicatieve vaardigheden, door het geven van drama oefeningen en rollenspel. Confronteer mensen met het gedrag dat zij vertonen, bespreek verschillende manieren van voor jezelf opkomen en herken slecht en respectloos gedrag.

Fysiek door het geven van trainingen in zelfverdediging. Hier leren wij mensen slim te denken wanneer fysieke kracht niet je sterkste punt is.

We willen meer aandacht voor kindermisbruik en seksueel geweld jegens geslacht.

Wij geloven dat we door middel van samenwerking met andere organisaties meer kunnen bereiken. Momenteel zijn we aan werken aan een netwerk van medische centra, locale en religieuze gemeenschapshoofden en human rights organisaties. Op deze manier bereiken we zoveel mogelijk mensen.

We maken ook gebruik van de Train-the-Trainer (TOT) methode. Deze methode leert ouders, leraren, dokters en verpleegkundigen, politie, lokale en religieuze leiders hoe zij hun personeel, medewerkers of buurtbewoners kunnen trainen.

 

donate

Leave a Reply

contact

Je kunt contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen

Address:
Kyebando, Gayaza road opposite Elisa road
P.O Box 34839
Kampala, Uganda


steun
nnina olugero